Szukaj w tym blogu

Ładowanie...

wtorek, 30 kwietnia 2013

PIEŚNI 3A UCZNIÓW BYŁO DWUNASTU

1. A uczniów było dwunastu, a ludzi były miliony.
Rozeszli się uczniowie we wszystkie świata strony. 
Dobrą nowinę nieśli wioskom, narodom i miastom.
Ludzi były miliony, a uczniów było  dwunastu.
2. Ich było tylko dwunastu, i Pocieszyciel jeden.
Łamali się ze wszystkimi codziennym swoim chlebem.
Wieść o pokoju nieśli, przez wszystkie kontynenty,
Uczniów było dwunastu, a pókój jeden, święty.
3. Niech lasy zakwitną oliwne, Śpiewajmy ludziom pieśń nową,
Zanieśmy do swych domów swą miłość i dobre słowo.
Weźmy ze sobą do domów gałązki pojednania,
Niech lasy zakwitną oliwne, ogrody zmartwychwstania.


ABBA OJCZE

1. Ty wyzwoliłeś nas, Panie                       2. Bo Kościół, jak drzewo życia
z kaj dan i samych siebie,                         w wieczności zapuszcza korzenie,
a Chrystus stając się bratem                      przenika naszą codzienność
nauczył nas wołać do Ciebie:                     i pokazuje nam Ciebie.
Abba, Ojcze! Abba, Ojcze!
Abba, Ojcze! Abba, Ojcze!
3. Bóg hojnym Dawcą jest życia                 4. Wszyscy jesteśmy braćmi,
On wyswobodził nas z śmierci                    jesteśmy jedną rodziną.
i przygarnia,jąc do siebie                          Tej prawdy nic już nie zaćmi
uczynił swoimi dziećmi.                             i teraz jest jej godzina.


BALLADA O CELNIKU MATEUSZU

1. Do celnika Mateusza przyszedł Pan,
Czy przemieni jego życie pełne plam.
Po cóż idzie do grzesznika,
Tego zdziercy i oszusta,
Czyżby nie miał już do kogo, dzisiaj iść?
            A Mateusz to wyczytał z oczu Pana,
Postanowił wynagrodzić krzywdę, zło.
Jeślim kogo skrzywdził z ludzi,
To podwójnie wynagradzam,
A ubogim pół majątku mego dam.
2. Teraz widzę już przed sobą nową drogę,
Muszę zatrzeć tamtą starą pełną plam.
Idę razem z moim Panem,
Rzucać sieci, łowić ludzi,
I nowinę tak wspaniałą głosić wam.
3. Ja Mateusz wyczytałem z oczu Pana,
Postanawiam wynagrodzić krzywdę wam.
Jeślim kogoś skrzywdził z ludzi,
To podwójnie wynagradzam,
A ubogim pół majątku mego dam.


1. Pan, kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim,
By łowić serca, słów Bożych prawdą.
O, Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
2. Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe,
Do pracy z Tobą i czyste serce.
3. Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem,
Mych kropli, potu i samotności.
4. Dziś wypływamy już razem,
Łowić serca na morzach dusz ludzkich,
Twej prawdy siecią i słowem życia.


 Piesni Przygodne, Piesni Pielgrzymkowe, Piesni religijne, Okres Zwykly, , piesni koscielne,

Błogosław Panie nas

Błgosław Panie, nas, na pracę i znojny trud,

Wszak Tyś sam wybrał nas, by Cię poznał

I wielbił świat - Alleluja.
Z radością wiernych sług bierzemy jarzmo Twe.
Poznawszy wolę Twą, idziemy pełnić ją.
Oblicze wyryj swe na dziełach naszych rąk.
Cierń pychy wyrwij z serc, niech kornie służą Ci.
Miłością  złącz nas swą i nią przemieniaj świat.
Niech pozna przyjaźń Twą, żeś Ty dlań lekarz, Brat.
,

Nieskończony jest  przez Miłość Swą.
1 W Swoim słowie jest wierny,na odpowiedź twą czeka,
bo Bóg zawsze kocha człowieka.
2 Marnotrawnego przyjmie, długo na powrót czeka,
3 Magdalenę podniesie, broni godności człowieka,
4 Nikoderna strach pozna, na przemianę poczeka,
5 Choć zna zdradę Judasza, nie chce śmierci grzesznika
6 Piotra płacz wynagrodzi, Jego Miłość jak rzeka,
7 Łotra skruchę doceni, z nagrodą nie zwleka,
8 W Swoim Słowie jest wierny, na odpowiedź twą czeka,
  

BOŻE, LUD TWÓJ

(na wejście)                                             
Boże, lud Twój czcią przejęty,                   
Twoich dzieł wszechmocność głosi;  
Oczy na Twój ołtarz święty,                      
Serce swe do Ciebie wznosi.                       
Liczne na nas ciążą winy,                
Lecz niech żal nasz litość wznieci;
Przyjmij, Ojcze grzeszne syny,                   
Nie odpychaj swoich dzieci.                        
(na przygotowanie darów)
Z rąk kapłańskich przyjmij Panie,
Tę ofiarę chleba, wina,
Co się wkrótce dla nas stanie
Krwią i Ciałem Twego Syna.
Niech przestępstwa nasze zmywa
I uśmierza gniew Twój, Panie,
Niech nas z niebem pojednywa
I uzyska przebłaganie.
(na Komunię)                                            
Witaj, Chrystusowe Ciało,               
Z Panny świętej narodzone,                        
Coś na krzyżu życie dało,               
Chociaż z Bóstwem pełączone.                    
Witaj, Krwi Bożego Syna               
Na zbawienie dusz przelana,                      
Któraś z boku wytrysnęła                
Najświętszego Mego Pana.           
(uwielbienie po Komunii św)
Najwyższemu Panu chwała,
niechaj Jego brzmi Imieniem.
Niebo całe, ziemia cała,
niech Go kornym wielbi pieniem,
Chwała Mu za wszystkie dary,
co na ludzkie zlewa plemię.
Łącząc Boskim węzłem wiary,
Niebo z ziemią, z niebem ziemię.


BOŻE MOCNY

1. Boże mocny, Boże cudów,                     
Przenajświętszy Ojcze nasz,                      
Co dla szczęścia wszystkich ludów    
Dobroć, moc i łaskę masz                
Który widzisz serca drgnienie                    
I najskrytsze myśli znasz!               
Racz wysłuchać me westchnienie,      
Przenajświętszy Ojcze nasz!                        
2. Spraw, abyśmy korzystali
Z darów udzielonych nam,
Byśmy przez nie uzyskali
Wstęp do Twych niebieskich bram.
Udziel w pracy wytrwałości,
Łaska Twa niech wzmacnia nas,
Byśmy mężnie ku wieczności
Szli z weselem, a bez zmaz.

  

Boże Ojcze

Dzięki, O Boże Ojcze,
Składamy dzięki za miłość Twoją.
Ty z miłości ojcowskiej stworzyłeś człowieka.                        
Ty z miłości zesłałeś nam Syna na ziemię.                
Ty z miłością przygarniesz nas kiedyś do Siebie.                   
Ty z miłości przyszedłeś odkupić człowieka.             
Ty z miłości oddałeś na pokarm Swe Ciało.              
Ty z miłości przebaczasz nam zło popełnione.                      
Ty z miłości, przez dar łask, mieszkasz w sercach.      
Ty z miłości wciąż uczysz człowieka świętości.                       
Ty przyszedłeś, by ziemię odnowić miłością.                        

 

 

BożE, obdarz kościół Twój

Boże, obdarz Kościół Twój Jednością i pokojem.
1. Uradowałem się wezwaniem: Pójdziemy do domu Pana.
2. I oto stoję u bram Twoich, Jeruzalem nowe, Kościele święty.
3. O, Jeruzalem, miasto pokoju, W tobie wszyscy się jednoczą.
4. Przychodzą doń pokolenia, Aby wielbić Imię Pana.
5. Prosimy o pokój dla ludu Twego. Niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują.
6. Dla braci i bliźnich naszych  Błagamy o dobro Twoje.

 

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

1. Bóg jest miłością, zbawieniem darzy       
I kocha bardzo mnie dziecię Swe               
                        Więc śpiewaj duszo ma:
                        Bóg jest miłością,
                        Bóg jest miłością, miłuje mnie.
2. Jezusa posłał, wiernego Zbawcę,
Aby do nieba wprowadził mnie.
3. I dał nam Matkę Swojego Syna,  
Aby od złego chroniła nas.                       
4. Kochany Jezu łzy nam ocierasz,
Gdy serce boli, utulasz żal.
                        5. Cóż oddam Panu za wszystkie dary,   
                        Którynu co dzień obdarza mnie?                
6. Chcę Ciebie kochać miłością wielką,
Tak długo, póki tu będę żyć.

 ,
Bóg kiedyś stał się jednym znas, by nas przemienić w siebie.
Przyjdź Jezu mój, zostań wśród nas, na zawsze już.
Uczył, że Pan Bóg kocha nas, wszyscy zaś braćmi jesteśmy.
Cierpiał na krzyżu wiele ran, by zmazać nasze grzechy.        
Zmartwychwstał z grobu po 3 dniach, by niebo nam otworzyć.
Ducha Świętego zesłał też, by wszyskich nas uświęcił.
Założył święty Kościół swój, byśmy w nim jedno byli.  
Maryję Matkę ludziom dał, by wspomożeniem była.              

  

BOŻE, COŚ POLSKĘ

1. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały.
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały.
Przed Twe ołtafze zanosim błaganie:
Ojczyznę, wolność, pobłogosław Panie.
2. Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem,
Wspierał walczących za najlepszą sprawę,
A chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem,
Wśród nieszczęść nawet pomnażał jej sławę.
3. Wróć biednej Polsce świetność starożytną,
Użyźniaj pola, spustoszałe łany.
Niech szczęście, pokój, na nowo zakwitną,
Przestań nas karać, Boże zagniewany.        
4. Niedawnoś wolność zabrał z polskiej ziemi,
A już krwi naszej popłynęły rzeki.
O jakże musi być okropnie z tymi,
Którym Ojczyznę odbierasz na wieki.           
5. Boże, którego ramię sprawiedliwe,
Żelazne berła władców świata kruszy.
Skarć naszych wrogów zamiary szkodliwe,
Obudź nadzieję w polskiej naszej duszy.     
6. Boże najświętszy, przez Twe wielkie cudy,
Oddalaj od nas klęski, mordy boju.
Połącz wolności węzłem Twoje ludy,
Pod jedno berło anioła pokoju.                             
7. Boże najświętszy, przez Chrystusa rany,
Świeć wiekuiście nad braćmi zmarłymi.
Spojrzyj na lud Twój niedolą znękany,
Przyjmij ofiary z synów polskiej ziemi.        
8. Gdy naród polski dzisiaj we łzach tonie,
Za naszych braci poległych błagamy.
By ich męczeństwem umęczone skronie,
Nam do wolności otworzyły bramy.            
9. Boże najświętszy, od którego woli,
Istnienie świata całego zależy.
Wyrwij lud polski z tyranów niewoli,
Wspieraj szlachetne zamiary młodzieży.     
1O. Jedno Twe słowo, wielki niebios Panie,
W chwili nas z prochów wskrzesić będzie zdolne.
A gdy zasłużym na Twe ukaranie,
Obróć nas w prochy  ale w prochy wolne.     


1. Boże, w dobroci nigdy nie przebrany, 
Żadnym językiem nie wypowiedziany.
Ty jesteś godzien, Ty jesteś go­dzien wszelakiej miłości,
Poszanowania, poszanowa­nia, chwały, uczciwości.

2. Ciebie czczę, pragnę i ważę samego
Nad wszystkie do­bra Tyś u serca mego.
Najwyższe dobro, najwyższe dobro, Tyś w najwyższej cenie,
Sam jeden u mnie ,sam jeden u mnie nad wszystko stworzenie.


1. Boże, zmiłuj się nad nami,         
Pobłogosław, udziel łaski,             
Niechaj znowu oglądamy             
Twe oblicze pełne blasku.               
                        Niechaj sławią Cię narody,
                        Niechaj sławią Cię narody wszystkie.
2. Niech świat cały pozna wreszcie
Ciebie, Panie, Twoje drogi.
Niechaj przyjmą Twe zbawienie
Wszyscy ludzie i narody.
3. Niechaj radość zapanuje           
Pośród ludów całej ziemi,             
Żeś Ty, Panie, sprawiedliwy,         
Rządzisz i kierujesz niemi.             
4. Ziemia plony już wydała,
Bóg nam dał błogosławieństwo.
Niech rozbrzmiewa Jego chwała
W każdym czasie, w każdym miejscu.
  


Bóg nad swym ludem

Bóg nad swym ludem zmiłował się 
I Zbawiciela nam zesłał.                           
Miłość nam daje, usuwa grzech,                 
Prowadzi w bramy Królestwa.                   
Chryste króluj, Chryste zwyciężaj

Swoją miłość odnów w nas!

Miłość Chrystusa przemienia świat,
Wyznacza szlaki wciąż nowe,
Kruszy nienawiść, wprowadza ład,
Jednoczy z ludźmi i Bogiem Cliryste
W miłości swojej zachowaj nas,
Chryste Zwycięzco i Panie.
Niech upragniony nadejdzie czas
Odnowy i pojednania.
  


Budujemy Kościół Boży między nami,  między ludźmi.
Budujemy Kościół Boży na całym świecie.

Być bliżej Ciebie chcę

Być bliżej Ciebie chcę o Boże mój!
Z Tobą przez życie lżej nieść Krzyża znój
Ty w sercu moim trwasz z miłością Stwórcy ziem,
TuIisz w Ojcowski płaszcz; chroniąc mnie w nim.
Być bIiżej Ciebie chcę na każdy dzień
Za Tobą życiem swym iść jako cień
Daj tylko, Boże dusz, obecność Twoją czuć
Myśl moją pośród burz na Ciebie zwróć.
Choć jak wędrowiec sam, idę przez noc,
W Tobie niech siłę mam i w Tobie moc.
Gdy czuwam i wśród snu, czy słońce jest czy mrok
Niechaj mnie strzeże Twój, o Panie, wzrok.
  


1. Cały świat jest pełen Twej miłości
I dobroci pełen każdy dzień,
Każda chwila jest pełna radości,
Gdy szukamy Cię wśród życia mgieł.
Naucz nas żyć Twoim życiem Panie,
Naucz, że drogą jesteś właśnie Ty.
Naucz, że prawdy w Tobie trzeba szukać,
Bo drogą, prawdą, życiem jesteś Ty.
2. Twej miłości nie zamnkną puste słowa,
Bo bez czynów martwe, próżne są -
Żadna pieśń jej wyśpiewać nie zdoła,
Żaden umysł nie ogarnie jej.
3. Nie odbierze nam nikt już Twej miłości,
Gdy jej ducha tchnąć zechciałeś w nas,
Uweselasz dni naszej młodości,
Drogowskazem jesteś w każdy czas.
  P


Lud Twój Panie, lud pielgrzymi,
Prosi, byś był światłem,
Byś na drodze do Królestwa
Wzmacniał serca Twoim Ciałem.
Zostań, zostań wśród nas, o Panie.
1. Chlebie życia, Tyś sam jest naszą siłą,
I czynisz trudną drogę tak bezpieczną.
Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną,
Ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją.
2. Twoja krew jest napojem mocy
I kieruje zapał kroków w Twoje ślady.
Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości,
Twój głos sprawi, że obudzi się w nas świeżość.
3. Twoje Ciało, o Jezu, rodzi Kościół,
Bo uczysz, żeśmy braćmi w pyle drogi.
Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości,
Z Twego serca płynie nowe przebaczenie.
  


1. Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek,
Jak człowiek serce i dwie ręce miałeś,
To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi,
Jak chleb powszedni dawałeś.
I ludzie biorą ten chleb z Twoich dłoni,
Bo one dają wciąż tak, jak dawały,
Więc w swoje ręce weź mnie, o Panie,
Jak dar, bo Twój jestem cały.
Daję Ci serce moje, Panie,
Daję Ci silne ręce moje,
Dodawaj sił im nieustannie,
By udźwignęły świat (ku Tobie).
2. Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek,
Jak człowiek serce i dwie ręce miałeś,
To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi,
Jak chleb powszedni dawałeś.
O Panie naucz człowieka tej sztuki,
By sercem patrzył, miłował i bronił,
Bo Ty do świata wyciągasz ramiona
I Miłość podajesz na dłoni.
  


Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza.
Umierając, zło zwyciężył, Pokój nam ogłasza.
On do Ojca nas prowadzi, Miłość czyni życia prawem.
Chrystus naszym jest pokojem, naszym pojednaniem.
1. On jest Słowem nad wiekami,                      
Pierworodnym pośród stworzeń.                       
Bóg przez Niego dał nam życie.                      
I ukazał nam swą chwałę.                   
2. To On głową jest Kościoła,
I początkiem wszystkich rzeczy.
Zechciał Bóg, by cała pełnia,
W Jego ciele zamieszkała.
  ,


1. Gdy tak idziesz sam, gdy oglądasz świat,
Gdy chcesz odnaleźć szczęście, to śpiewaj sobie tak:
Że Chrystus - naszym przyjacielem,
Chrystus - naszą drogą
Chrystus nam wodzem jest,
Że Chrystus - naszym przyjacielem,
Chrystus - naszą drogą
Chrystus nam wodzem jest.
2. Wiesz, że pokój znajdziesz we wspólnocie tej,
Miłość bliźnich znajdziesz, więc śpiewać wspólnie chciej.
3. Jeśli w sercu twym Boga dzisiaj brak,
Oczyść duszę swą, i znów zaśpiewaj tak.


1. Jeszcze się kiedyś rosmucę,
Jeszcze do Ciebie powrócę, Chrystusie.
Jeszcze tak strasznie zapłaczę,
Że przez łzy Ciebie zobaczę, Chrystusie.
2. I taką wielką żałobą,
Będę się żalił przed Tobą, Chrystusie,
Że duch mój przed Tobą klęknie,
I wtedy serce mi pęknie, Chrystusie.
  


1. Pośród wszystkich życia trosk i kłopotów,
Gdy pod wiatr trzeba iść każdego dnia,
Jedna prawda niech mi świeci jak gwiazda,
Że chrześcijanin to właśnie ja.
Więc żyjmy jak można najpiękniej-
Czy wielkie, czy szare są dni.
Bo życie to skarb w naszych rękach,
I przez nas ma świat lepszym być.
2. Wielka troska o budowę królestwa,
Niechaj więc w każdym z nas na zawsze trwa.
I przeze mnie także Kościół ma rósnąć,
Bo chrześcijanin to właśnie ja.
3. Może jeśli będę dobrym człowiekiem,
Który chce lepszym być każdego dnia.
Pana Boga ktoś przeze mnie zobaczy,
Bo chrześcijanin to właśnie ja.Chwała i dziękczynienie Bądź w każdym momencie
Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramecie.
Ile minut w godzinie, A godzin w wieczności,
Tyle kroć bądź pochwalon, Jezu, ma miłości.
  


Chwalimy Pana dziś Za łaskę, którą daje nam.
Chwalimy Pana dziś Za jego moc.
Dziś z otwartym sercem stoję przed Nim
By oddać Mu siebie, me szczere ja.
  


1. Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc,
Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc.
Zostań, zostań wśród nas,
Bo już ciemno i mgła,
Zostań, zostań wśród nas,
Tak jak byłeś za dnia.
2. Panie, nim w twardy sen wpadnę, tak proszę Cię:
Jutro znowu jak dziś, jasny obudź nam dzień,
Noc niech zniknie i cień,
Niech przy Tobie trwa myśl,
3. W cichym mroku i w mgle, Panie mój, wołam Cię:
Racz wysłuchać i strzec moich nocy i dni,
Racz wysłuchać i strzec wiernych
Powrotów mych.
  


Ciebie całą duszą pragnę i z tęsknotą oczekuję,
jak spękana, zeschła ziemia,
w czas posuchy wody łaknie.
Boże jesteś moim Bogiem, Ciebie z troską szukam.
W Twej świątyni ujrzeć pragnę  Twą potęgę,
moc i chwałę.  Bowiem Twoją miłość Panie,
bardziej cenię niźli życie.
Boże jesteś moim Bogiem, Ciebie z troską szukam.
Póki tylko istnieć będę,  pragnę Ciebie chwalić
Boże,  Dusza moja pełna szczęścia –
będzie śpiewać Ci z radością.
Boże jesteś moim Bogiem, Ciebie z troską szukam.
  


Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,
Dotrzymać pragnę szczerze. Kościoła słuchać
w każdy czas i w świętej wytrwać wierze.
O Panie, Boże dzięki Ci, żeś mi Kościoła
otwarł drzwi. w nim żyć, umierać pragnę.
W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią
Bóg pod osłoną Chleba. Swym Ciałem
karmi duszę mą, By żyła w Nim dla nieba.
W to wierzyć zawsze mocno chcę, bo tego
Kościół uczy mnie. w nim żyć, umierać pragnę.


1. Jak w uczniowskim zeszycie                    2. Każdy musi odnaleźć
Jakieś trudne zadanie,                              Swoją własną odpowiedz,
Takie dziwne jest życie,                            Tylko ten jest szcześliwy,
Wielki znak zapytania:                             Kto dowiedział się raz:
Co jest najważniejsze, co jest najpiękniejsze,
Co prawdziwe, jedyne, najwieksze,
Za co warto życie dać.
3. Noszę krzyżyk maleńki,                         4. Kochać codzień od nową,
Jak przyjaciel jest ze mną,                         Kochać codzień goręcej,
Tylko jedno spojrzenie                               Zawsze być blisko Boga,
I na pewno już wiem:                                 Razem z Nim iść przez świat.
  


Co mam Ci dać, mój Panie,
Gdy moje ręce puste są,
A w oczach moich tylko smutek i żal.
Nie wiem cóż, uczynić mam
Brakuje wiary moim dniom,
A w moim źyciu ciąg1e coś, jest nie tak.
Bo znowu, nic nie zmieniło się,
Pozostat stary grzech,
Lecz Twoja miłoic” Panie,
Chce znów odnaleid mnie.
Ja nie wiem O, mój Panie,
Jak znaleść drogę do Twych bram,
I jak na nowo poczuć że, Ty kochasz mrne.
Spływają, krople Twoich tez,
O miłościwy Panie, przebacz,
Że nie potrafię znowu Twoją drogą iść.Czego chcesz

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie,
I w otchłniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.
Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszytko Twoje,
Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.
Wdziecznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy,
Bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy.
Tyś pan wszytkiego świata, Tyś niebo zbudował
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował;
Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi
I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi.
Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi,
A zamierzonych granic przeskoczyć się boi;
Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają.
Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają.
Tobie k’woli rozliczne kwiatki Wiosna rodzi,
Tobie k’woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi.
Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa,
Potym do gotowego gnuśna Zima wstawa.
Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie,
A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie;
Z Twoich rąk wszelkie źwierzę patrza swej żywności,
A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości.
Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!
Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.
Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi;
Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi!
  


1. Szczęśliwy, kto ubogą duszę w Bogu ma,
Co w świat wyrusza drogą, na jej szlaku trwa.
Daj nam czas na miłość, co się tli,
Panie gwiazd i Władco naszych dni.
2. Kto czeka w samotności, duszę w Bogu ma,
Ze swojej dar wolności, składa Ci co dnia.
3.Kajdany niewolników porozrywać racz,
Na modły ich wśród krzyków miłosiernie patrz.Zabłąkała się owca, Tylko jedna ze stu owiec.
Dobry Pasterz rzuca stado,  Aby za nią w góry pobiec.
      Każdy chce być kochany,  Każdy szuka jak urnie,
      Pan jest naszym Pasterzem,  Pan odejście rozu- mie.
      Wielka radość jest w niebie,  Gdy się grzesznik na- wraca,
      Pan jest naszym Pasterzem,  Winy nasze wybacza.
Zagubiła się gdzieś drachma Taki mały, drobny pieniądz.
Gospodyni dom wymiata  I raduje się znaj- dując.
      Ruszył w świat syn marnotrawny Szukać szczęścia po swojemu.
      Ojciec czekał. Gdy syn wrócił, Wielką ucztę wydał w domu.
  


Dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Ci, że kochasz mnie.
1. Dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie.
2. Tam na Golgocie, umarłeś za mnie, dzięki Ci, że kochasz mnie
3. Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie, dzięki Ci, że kochasz mnie
4. Wkrótce przyjdziesz stąd mnie weźmiesz, dzięki Ci, że kochasz mnie
5. Alleluja, Alleluja, dzięki Ci, że kochasz mnie

 

Dziękczynne Pieśni

Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
Dobremu Bogu za świętą ucztę;
Że nas zjednoczył przy wspólnym stole,
Że mamy w sercach Królestwo Boże.
Z radością wielką pochwalmy Boga
Za to spotkanie, za bezimar dobra
Z ofiary Pańskiej przyjętą łaskę
Pragniemy zanieść całemu światu.
Ludowi Swemu błogosław, Panie,
Ochraniaj miłość, umacniaj wiarę,
Jednością obdarz Swój Kościół święty,
W braterskiej zgodzie złącz go na wieki.
,


Gdy przestąpisz jego próg
Z dziękczynieniem w sercu swym,
I w przedsionki Pana wejdź chwaląc Go.
Bo kolejny nadszedł dzień,
Który oddał dla mnie Bóg.
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.
1. Pan radością mą, Pan radością mą,
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.
2. Pan pokojem mym...
3. Pan miłością mą...
4. Pan nadzieją mą...
5. Pan zbawieniem mym...
  


                        Gdyby Bóg nie kochał nas,
                        Świat by jeszcze dziś nie istniał.
                        Gdyby Bóg nie kochał nas,
                        Nie poświęcił by się tak.
1. Dla nas tam w Betlejem
On w stajni się narodził,               
Gdy czas wypełnił się,                 
Objawił się nam sam.                   
2. Dla nas przemierzył świat,
Wciąż głosząc Ewangelię,
Że Bóg i Ojciec nasz
Sam oczekuje nas.
3. Dla nas, w tę straszną noc,         
Oblany krwawym potem,
Gdy znosił cierpień moc,  
Wydany przez nas Bóg.               
4. Dla nas, za cały świat,
Na wzgórzu Trupich Czaszek
Rozpiął ramiona swe,
Odkupił nas przez Krzyż.
  


1. Gdzie jesteś, Panie Boże, Ojcze mój,
W skrytości serca szukam Twoich dróg,
O usłysz głos wołania duszy mej,
Odpowiedz mi miłością wielką Swą.
Bo kiedy idę w życie sam jest mi źle,
Tylko Bóg znając mnie o tym wie,
Napełnij dziś od nowa Panie głebią swą,
Bym z radością innym ludziom dawał ją.
2. Gdy jesteś przy mnie Panie, Boże mój,
To czuję się tak lekko niby ptak.
Chcę odtąd dawać ludziom miłość Twą
Po to, by brata kochał zawsze każdy brat.


Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
Tam znajdziesz Boga żywego.
W jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa:
Weselmy się w Nim i radujmy!                                  Gdzie…
Z pokorą szczerą miłujmy Boga,
Z czystego serca miłujmy się nawzajem.                   Gdzie…
Skoro się wszyscy tu gromadzimy,
Strzeżmy się tego, co nas rozdziela.                         Gdzie…
Niech ustaną wszystkie gniewy i spory,
A pośrodku nas niech będzie Chrystus.                      Gdzie…
 


Idzie mój Pan, idzie mój Pan (x2)
On teraz biegnie by spotkać mnie. (x2)
Mija góry, łąki, lasy
by Komunii stał się cud.
On chce Chlebem nas nakarmić,
By nasycić życia głód.
  


Idziesz przez wieki

Idziesz przez wieki, Krwią znaczysz drogę
Twardą od cierpień i bólu.
Krzyż niesiesz ciężki, koisz bólu trwogę.
O Jezu Chryste, nasz Królu.
Króluj nad nami, władaj nad sercami
Niech wszędzie płonie znicz wiary,
Niech zew miłości, wiary, ufności
Świat wiedzie pod Twe sztandary.
Książę pokoju, Władco nieba, ziemi,
Obdarz pokojem świat cały,
Po ziemskim boju z Tobą zjednoczeni,
Niech nucim hymn Twojej chwały.               
  


IDŹCIE NA CAŁY ŚWIAT

Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody!
1. Żniwo wprawdzie wielkie  ale robotników mało,  proście więc Pana żniwa,  żeby wyprawił robotników na żniwo swoje.
2. Nie wyście Mnie wybrali  ale ja was wybrałem, 
i przeznaczyłem was na to,  abyśćie szli i owoc przynosili.

3. To wam przykazuję  abyście się wzajemnie miłowali. 
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi,  jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.

4. Jak Ojciec mnie posłał  tak i ja was posyłam. 
Weźmijcie Ducha Świętego  i bądźcie moimi świadkami,
aż po krańce ziemi.

5. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię  i jakże pragnę, żeby on zapłonął.
Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu  On będzie świadczył o mnie.
  

1. Jak Ci dziękowć, żeś mi dał tak wiele,
Iż jestem w życiu, jak ów gość przygodny,
Co zaproszony został na wesele
Niespodziewanie i nie odszedł głodny.
2. Duszą spokojną wstecz się nie oglądam
Za przeszłym życiem, które już nie wróci.
I w swej radości niczego nie żądam,
Tylko dziwuję się, że radość smuci.
3. Jesień mą złotą pogodą się głosi,
O pełnym ciszy, łagodnym wieczorze.
I rozczulone serce moje wznosi
Okrzyk zachwytu - Dziękuję Ci Boże.


1. Jeden jest tylko Pan                  2. Miejsce to wybrał Pan,
Tutaj jest Jego dom.                      Aby wysłuchać nas.
Klęknijcie wszyscy,                       Śpiewajmy wszyscy,
którzy tu wchodzicie,                    słudzy Jego domu,
I razem chwalmy Go.                    I razem chwalmy Go.


1. Jesteś Panie winnym krzewem                      
A my jego latorośle,                                      
Moc czerpiemy tylko z Ciebie,                        
Ty w nas żyjesz swą miłością.              
                  Panie, Panie, naucz nas
                  w miłości Twojej trwać 2x
2. Cóż trwałego poza Tobą
Człowiek zdziała sam za siebie,
Któż potrafi własne dobro
Oblec w kształty nieśmiertelne.
3. Ty przyjaźnią nas ogarniasz,                        
Tak wspaniałą i szeroką,                                
Że wyzwala pełną radość w sercu,       
które Ciebie kocha.                           
4. Wejdź, o Jezu, w nasze życie
Głębią łaski, mocą Słowa,
Byśmy mogli owoc przynieść,
Cześć i chwałę Ojcu oddać.

  

 

Jeśli Pana Boga

Jeśli Pana Boga kochać chcę,
tak z całego serca, z wszystkich sił
to dla drugich dobry muszę być
bo tak sam Pan Jezus uczył nas.
Przykazanie nowe, daję wam,
byście się wzajemnie miłowali.
Gdy pomogę mamie sprzątać dom,        
choremu koledze lekcje dam,                
gdy potrafię z bratem w zgodzie żyć,    
czynię co Pan Jezus zlecił nam.                       
Jeśli  innyrn ze mną dobrze jest,
w szkole, w domu, na podwórku też,
coraz lepszym będzie każdy dzień,
bo tam, gdzie jest rniłość, Pan Bóg jest.Jezu drogi

Jezu drogi, Tyś miłością, przyjdź, daj siebie nam.
 Duszy mojej Tyś ufnością, króluj w niej Ty sam.
Jezu, Jezu, przyjdź do duszy mej.
Obdarz ją łaskami Twymi i bądź KróIem jej.
Chocć mnie brudzą grzechu cienie, Ty mi Siebie daj,
Duszę moją łaski tchnieniem przemień w cichy raj.     
Dodaj siły w życia znoju, usuń zwątpień noc
I zachowaj nas w pokoju, sercom daj Twą moc.


1. Jezu w Hostii utajony,                          2. Wszędzie dobrze mi, o Panie,
Daj mi serce swoje daj!                            Choć by ból me serce rwał.
Tyś mi jeden ulubiony,                              Słodkie ziemskie me wygnanie,
Tyś mojego życia raj.                                Byłeś mi sam Siebie dał,
3. Wszystko zawszwe chętnie zniosę,
Jezu dla miłości Twej.
Tylko błagam, tylko proszę,
Ty mnie zawsze w sercu miej.
  


Jezus Chrystus jest moim Zbawieniem

Jezus Chrystus jest moim Zbawieniem            
idąc z Nim nie 1ękam się                            
bo w moim sercu gości pewność,                 
ze mój Pan idzie ze mną jest.                     
1) Wysławiam Cię Panic mój Boże,
bo byłem daleko od Ciebie
teraz znów Cię odnalazłem,
w Twoim ręku jest życie me
2) Biegnijcie z radością do źródeł    
do źródeł Bożego Zbawienia,                     
każdego dnia chwalcie Pana                       
Jego imię wzywajcie wciąż.                      
3) Ogłoście całemu ludowi
wielkie dzieła Bożej miłości
z radością wspominajcie
jak jest wielki i święty Pan.
4) Spiewaicie o Stwórcy Wszechrzeczy,
niech świat cały pozna Boga.
Trwaj w radością o Syjonie
gdyż Zbawiciel przy tobie jest.
  


Jezus daje nam zbawienie,
Jezus daje pokój nam
Jemu składam dziękczynienie,
Chwalę z serca mego dam
Jezus silą mą. Jezus pieśnią mego życia.
Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej
W nim znalazłem to, czego szukałem od dzisiaj.
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień
W Jego ranach uzdrowienie.
W Jego śmierci życia dar.
Jego Krew to oczyszczenie.
Jego życie chwałą nam.


1. Jezus przez życie mnie wiedzie,
Daje mi silne swe dłonie,              
Kroczy przede mną na przedzie                
I drogę wskazuje mi wciąż.                       
Jezus jest mym Przyjacielem,                                  
Jezus jest Obrońcą mym.                           
Jezus jest mym Zbawicielem,                                  
Zawsze chcę przebywać z Nim
2. On mnie obdarzył pokojem,
Duszę nieczułą poruszył,
Miłość i radość dał swoją
I w serce nadzieję mi wlał.
3. Krzyża ciężkiego ramiona
Gniotły Mu barki straszliwie.
Potem za grzechy me skonał,
Bym jeszcze zbawienie mógł mieć.


Jezus jest tu

1) Jezus jest tu. Jezus jest tu,              
O wznieśmy ręce wielbiąc Jego imię.   
Jezus jes tu                                      
2) Panjest wśród nas, Panjest wśród nas
O wznieśmy ręce wielbiąc Jego imię.
Pan jest wśród nas
3) Bóg kocha nas…                           
4) Matka jest tu…
  

Jezus Najwyzsze Imię, nasz Zbawiciel, Książę Pokoju,
Emanuel, Bóg jest z nami Odkupiciel, Słowo Żywota.
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy jedyny Ojca Syn umiłowany,
Zgładził grzech, Baranek na wieki, królów Król, Panów Pan.
  


Jezusowi cześć i chwała za miłości cud,
Niech mu śpiewa ziemia cała, niech Go wielbi lud.
1)  On nam wskazał nieomylną drogę,                             
On za owce swoje życie dał.                                         
On przez krzyż zwyciężył śmierci trwogę,           
Nam nadzieję zmartwychwstania dał.                
2)  On prowadzi nas do nowej ziemi,   
Gdzie nie będzie cierpień ani łez.                   
Choć krzyżową drogą z Nim idziemy,   
Wiedzie tam gdzie wieczne szczeście jest.    
3)  Więc dziękujemy Jemu z całej duszy,
Że się dla nas w małej Hosti skrył.
Niech ta miłość serca nasze wzruszy,
Byśmy Go kochali z wszystkich sił.


1. Już gościsz Jezu, w sercu mym,   
Dzień to jest szczęścia mego dniem,            
Przyniosłeś dla mnie łask Twych zdrój,        
Bądźże uwielbion, Boże mój.                    
2. Cóż ja dam Tobie, Jezu mój,
Chcę ofiarować zapał swój,
By zawsze pełnić wolę Twą,
Zachować czystą duszę mą.
3. Jezu, pozostań w sercu mym,
Tylko Ty sam zamieszkaj w nim.
Dopomóż mi w godzinie złej,
Wytrwać w miłości Jezu Twej.
  


Jezu  zostań w nas

Jezu zostań w nas, Jezu połącz nas  
Złącz nas w prawdzie i miłości                     
Który jesteś w nas.                                   

Jezu połącz nas, stań po środku nas
Jedno serce, jedną duszę
stwórz o Jezu w nas
  ,Każdy może dziś do Jezusa przyjść
Każdy może dziś do Jezusa przyjść .
Każdy może dziś do Jezusa przyjść
On nie odrzuci cię (na pewno)
Jezus, Jezus, Jezus, Jezus leczy chore serca
Jezus, Jezus, Jezus, Jezus leczy chore serca
Jezus, Jezus, Jezus, Jezus leczy chore serca
On pomoże ci.
2. Każdy może dziś do Maryi przyjść..
Maryja Matka... . ..1. Kiedy ranne wstają zorze,                     
Tobie ziemia, Tobie morze,                       
Tobie śpiewa żywioł wszelki,                    
Bądź pochwalon Boże wielki!                    
2. A człowiek, który bez miary,
Obsypany Twymi dary,
Coś go stworzył i ocalił,
A czemuż by Cię nie chwalił?
3. Ledwie oczy przetrzeć zdołam,  
Wnet do mego Pana wołam,                     
Do mego Boga na niebie,             
I szukam Go koło siebie.              
4. Wielu snem śmierci upadli,
Co się wczoraj spać pokładli,
My się jeszcze obudzili,
Byśmy Cię, Boże chwalili.
  


1. Ciągle zaczynam od nowa,                   
Choć czasem w drodze upadam,                
Wciąż jednak słyszę te słowa,                   
Kochać to znaczy powstawać.                      
Chciałem Ci w chwilach uniesień,      
Życie poświęcić bez reszty,                       
Spójrz, moje ręce są puste,                       
Stoję ubogi, ja grzesznik,                            
Przyjm jednak małość mą, Panie,               
Weź serce me jakie jest.                          
2. Jestem jak dziecko bezradny
Póki mnie ktoś nie podniesie,
Znów wraca uśmiech na twarzy,
Gdy mnie Twa miłość rozgrzeszy,
Wiem, że wystarczy Ci Panie,
Dobra choć słaba ma wola,
Z Tobą mój duch nie ustanie
Z Tobą wszystkiemu podołam,
Szukam codziennie Twej twarzy
Wracam w tę noc, pod Twój dach.
3. Teraz już wiem jak Cię kochać
Przyjm moje teraz o Panie.
Dziś rozpoczynam od nowa,
Bo kochać, to znaczy powstawać.
Kochać, to znaczy powstawać.


Kocham Cię Jezu

Kocham Cię Jezu, oddaję Ci pokłon
Wdzięczność i chwałę Królu mój.
Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja …
  


1. Kochany bracie, kochana siostro,
Nie wiem, kim jesteś, nie wiem, gdzie żyjesz,
Lecz chciałbym dla ciebie poświęcić
wszystko, Chcę dać ci siebie.
Takie jest prawo miłości aktóre dał Pan
Takie jest prawo miłości  jest kluczem Nieba bram.
Takie jest prawo miłości więc jego strzeżmy
I miłość wszystkim- dokoła  za sobą nieśmy
2. Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek żyjesz,
Na jakiejkolwiek spotkam cię drodze,
Zawsze otwarte moje ramiona
Przygarną ciebie.


Kto się w opiekę odda Panu swemu,
A całym sercem szczerze ufa Jemu,
Śmiele rzec może: mam obrońcą Boga,
Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga.
Iżeś rzekł Panu: "Tyś nadzieja moja",
Iż Bóg najwyższy jest ucieczka twoja.
Nie padnie na cię żadna zła przygoda,
Ani się znajdzie w domu twoim szkoda.
Aniołom swoim każe cię pilnować,
Gdziekolwiek stąpisz, będą cię piastować.
Na ręku nosić, abyś idąc drogą
Na ostry kamień, nie ugodził nogą.
Słysz co Pan mówi: "Ten, kto Mnie miłuje,
I ze mną sobie szczerze postępuje.
I ja go także w jego każdą trwogę
Nie zapamiętam i owszem wspomogę.
"Głos jego u Mnie nie będzie wzgardzony,
Ja mu w przygodzie udzielę obrony.
Niech pewien będzie szczęścia i zacności,
I lat sędziwych i Mej życzliwości".

  

Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na miłość Twą,  
Liczę na Ciebie, Ojcze, na Twą Ojcowską dłoń,         
Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na każdy dzień.            
Liczę na Ciebie, ufam Tobie i nie zawiodę się.           
1. Zbyd dobrze wiem, kim jestem,
Pyłkiem i liściem na wietrze.
I wiem, kim jesteś, Ty wielki Boże,
Więc wołam w dzień i w noc.
2. Będziemy zawsze razem,                      
Będziemy zawsze blisko,                          
Z Tobą, mój Panie, osiągnę wszystko
Zdobędę cały świat.                                
3. Chciałbym tak jak iskierka,
Świat cały sobą podpalić.
I chciałbym sercem dosięgnąć nieba,
Więc wołam w dzień i w noc.


1. Tak wielu ludzi spotykasz na co dzień
Że w nich jest Chrystus czy o tym pamiętasz?
Człowiek w człowieku winien brata mieć.
Każdego z nich przyjacielem być.
Miłością żyć, w zwykły szary dzień,
Ocierać łzy, ludzkiej niedoli.
Miłością żyć, w zwykły szary dzień
Pocieszać tam, gdzie serce boli.
2. Chrystus Pan przyszedł, by pokój nam dać,
Przypomnieć ci, że miłość zwycięża,
Że wszyscy ludzie winni braćmi być,
Czy o tym wiesz, czy miłować chcesz?
  


Mój Bóg

1. Mój Bóg jak drżący slowik w garści
A nie ogarną Go wszechświaty.
Oddechem gasi gwiazdozbiory,
A drży w oddechu mym jak kwiaty.
Mój Bóg wykuwa słowem wieki,
A chwila rani Go jak mieczem.
Mój Bóg straszliwy i daleki,
A bliski jak płaczące dziecię.
2. Mój Bóg depczący z wzgardą trony,
A kłosom zstępujący z drogi.
Jak groźny sędzia przeraźliwy,
Jak żebrak smutny i ubogi.
3. Mój Bóg nade mną ciągle stoi,
Jak cień, jedyny mój towarzysz.
Za sobą czuję Jego kroki,
I złotą glorię Jego twarzy.
4. I oto teraz spoza pleców,
Na dłonie moje wciąż spogląda.
I jak brat błaga mnie o serce,
I jak Pan serca mego żąda.
  


      1. On szedł w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg,
      A idąc uczył kochać i przebaczać.
      On z celnikami jadł, On nie znał kto to wróg.
      Pochylał się nad tymi, którzy płaczą.
Mój Mistrzu, przede mną droga, którą przebyć muszę tak , jak Ty.
Mój Mistrzu, wokoło ludzie, których kochać trzeba, tak jak Ty.
Mój Mistrzu, niełatwo cudzy ciężar wziąść w ramiona, tak jak Ty.
Mój Mistrzu, poniosę wszystko jeśli będziesz ze mną zawsze Ty.
2. On przyjął wdowi grosz i Magdaleny łzy,
Bo wiedział co to kochać i przebaczać.
I późną nocą on do Nikodema rzekł,
Że prawdy trzeba łaknąć, trzeba szukać.
3. Idziemy w skwarze dnia i w szarym pyle dróg,
A On nas uczy kochać i przebaczać.
I z celnikami siąść, zapomnieć kto to wróg,
Pochylać się nad tymi, którzy płaczą.
  ,


1. Na wszystkich drogach życia,                2. Zapalasz światło wiary
Gdzie posłałeś mnie,                                W zwykły szary czas,
O Tobie Boże, myślę,                                By każda chwila życia
Wszędzie szukam Cię.                              Jednoczyła nas.

O Boże mój, dziękuję Ci                            3. Znasz wszystkie moje myśli
Za bezmiar Twoich łask,                            I przenikasz mnie,
Za radość Twą za miłość Twą                     Nad każdym krokiem czuwasz,
Za każdą chwilę dnia.                                Więc nie lękam się.


1. Na zachód dzień się chyli, słońce nisko już,
O Tobie, Jezu, myślę, na Twe dziecko spójrz.
I wiem, przyjdzie dzień szczęśliwy,
Ty przygarniesz mnie.
2. Cierpienia i radości to jest ludzi pieśń
Ja wszędzie Twej miłości pragnę słyszeć wieść
3. Przenika wiara ciemność, niby światło gwiazd,
O Jezu, Ty bądź ze mną, niech nic nie dzieli nas.
4. O Jezu, Ty w ramiona, ziemię swoją weź,
Już śpi uspokojona, noc swą nuci pieśń.


1. Cały świat jest pełen Twej miłość`  
I dobroci pełny każdy dzień,               
Każda chwila jest pełna radości,                       
Gdy szukamy Cię wśród życia mgieł.    
Naucz nas żyć Twoim życiem, Panie,           
Naucz, że drogą jesteś właśnie Ty.          
Naucz, że prawdy w Tobie trzeba szukać,            
                  Bo drogą, prawdą, życiem jesteś Ty.           
2. Twej Miłości nie zamkną puste słowa,
Bo bez czynów martwe, próżne są.
Żadna pieśń jej wyśpiewać nie zdoła,
Żaden umysł nie ogarnie jej.
3. Nie odbierze nam nikt już Twej miłości,
Gdy jej ducha tchnąć zechciałeś w nas,
Uweselasz dni naszej młodości,
Drogowskazem jesteś w każdym z nas.Niema problemu by Bóg
Rozwiązać nie mógł
Góry tak, wielkiej by On
Przesunąć nie mógł
Burzy tak strasznej
On uciszyć nie mógl
Smutku głębokiego
Ukoić nie mógł
Skor poniósł on na barkach swych
ciężary świata
Wic siostro i bracie że On
Poradzi i z tym
   

 

NIE POTRZEBA

1. Nie potrzeba szukać szczęścia,
gdzieś daleko, gdzie nie ma nas.
Na cóż czekać, kiedy miłość 
codzienności nadaje blask.
Ty, Boże jesteś zawsze z nami a 
uczysz kochać to, co jest.
Zapalasz miłość w naszych sercach,
Aby z jej światłem życie przejść.
2. W zwykłych ludziach, w zwykłym życiu,
przez wiszącą nad niastem mgłę,
Przez sąsiada, przez rodziców,
Pan Bóg do nas uśmiecha się.
3. Bóg sam kiedyś żył na ziemi,
wszystkie troski człowieka znał.
Teraz został między nami,
I jest światłem szraego dnia.
4. Gdy z miłością się pochylasz,
nad małymi sprawami dnia.
Gdy we wszystkim szukasz dobra,
Znajdziesz szczęście, co wiecznie trwa.Nie umiem dziękować Ci Panie, Bo małe są moje słowa.
Zechciej przyjąć moje milczenie I naucz mnie życiem dziękować
1. Naucz mnie milczeć w zachwycie, gdy dajesz,
Naucz kochać goręcej, gdy bierzesz.
Naucz ufać miłości Twej Panie,
Choćby wszyscy przestali Ci wierzyć.
  


1. Nie rzucim Chryste, świątyń Twych,           
Nie damy pogrześć wiary.                        
Próżne zakusy duchów złych,                    
I próżne ich zamiary.                               
Bronić będziemy Twoich dróg,                   
Tak nam dopomóż Bóg 2x                                    
2. Ze wszystkich świątyń, chat i pól,
Popłynie hymn wspaniały,
Niech żyje Jezu Chrystus Król
W koronie wiecznej chwały.
Niech żyje Maria, zagrzmi róg,
Tak nam dopomóż Bóg 2x
3. Oto ślubujem z ręką wzwyż
Synowie polski, córy,
Świadkiem nam Zbawca, Jego Krzyż,
Królowa z Jasnej Góry.
Nie spoczniem wpierw, niż
Pierzchnie wróg,
Tak nam dopomóż Bóg 2xNiewyczerpane są łaski Twe o Panie
Na wieki będzie Twa miłość trwać
Zawsze świeża i nowa, świeża i nowa,
Wielka jest Panie wiernośc Twa.
Zawsze świeża i nowa, świeża i nowa.
Wielka jest wierność Twa.

Niech będzie chwała i cześć, i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi.
Chwała,niech będzie chwała, tak, Jemu chwała i cześć.

O JÓZEFIE

1. O Józefie ukochany                               
pod opieką Twoją rósł,                              
Chleb żywota z nieba dany,                       
Tyś Go na swym ręku niósł.                         
Dla Niego żyć i tu Go czcić,
gdzie chwały swej on tai blask,
By wszystkim nam był Jezus Sam:
Ach uproś tę najdroższą z łask
2. Tyś Go w ziarnie pielęgnował,
by nakarmił ludzki głód,
Tyś  nam ustrzegł i zachował
ten miłości Bożej cud.O Panie, Tyś moim pasterzem

Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego!
O Panie, Tyś moim Pasterzem,
Tak dobryrn, że nic mi nie braknie.
Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz,
Prostymi ścieżkami prowadzisz
Choć idę przez ciemną dolinę,             
Niczego nie muszę się trwożyć.                        
Bo Pasterz mój zawsze jest przy mnie,  
W obronie mej stanie gotowy.             
Do stołu swojego zaprasza,
Na oczach mych wrogów to czyni.
Olejkiem mi głwę namaszcza,
A kielich napelnia obficie.
  


O PANIE NASZ PANIE

O Panie nasz Panie
Przedziwne Twe imię
i ponad niebiosa
majestat Twój.
1. Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz
kim Syn człowieczy, Że wciąż jesteś z Nim?
Obdarowałeś Go czcią i Swą chwałą
Boskim Swym życiem wciąż dzielisz się z Nim.
2. Dałeś Mu władzę nad dziełami rąk Swoich
i wszystko złożyłeś pod. Jego stopy
owce i bydło i dzikie zwierzęta
i wszystko co płynie szlakiem mórz.
3. Usta dzieci śpiewają Ci chwałę
Custa niemowląt śpiewają Ci. (2 razy)
  

1. Ojcze z niebios, Boże Panie,                 
Tu na ziemię ześlij nam                                        
Twoje święte zmiłowanie,                                     
Tu nad nami zlituj się.                                                       
2. Boże wielki! My w pokorze,
O Twą łaskę prosim Cię,
Wola Twoja wszystko może,
Ty nad nami zlituj się.
3. A przez Syna Twego mękę,
Ulżyj ludzkiej doli złej
Każdą życia skróć udrękę
Boże wielki zlituj się.Ojcze, chwała Tobie, swe życie składam Tobie, kocham Ciebie.
Jezu, chwała Tobie, swe życie składam Tobie, kocham Ciebie.
Duchu, chwała Tobie, swe życie składam Tobie, kocham Ciebie.

Pan jest Pasterzem moim
niczego mi nie braknie,
na zielonych niwach pasie mnie.
Nad spokojne wody mnie prowadzi,
duszę mą pokrzepia.
I wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości Swojej.
Choćbym nawet szedł ciemną doliną
Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną
Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają.


Panie spraw

Paniespraw bym był świątynią
Czystą, świętą i prawdziwą
Chcę ci śpiewać i dziękować
I na wieki Twoim być

1. Pan Jezus już się zbliża,                        
Już puka do mych drzwi,              
Pobiegnę Go przywitać,                           
Z radości serce drży.                                  
O szczęście niepojęte,
Bóg sam odwiedza mnie.
O Jezu, wspomóż łaską,
Bym godnie przyjął Cię.
2. Nie jestem godzien, Panie,
byś w sercu moim był,
Tyś Królem wszego świata,
A jam jest marny pył.
3. Gdy wspomnę na me grzechy,                 
to z żalu płyną łzy,                                 
Bom zranił Serce Twoje,                 
O Jezu, odpuść mi.                                    
4. Pragnąłbym Cię tak kochać,
jak Ty kochałeś mnie,
Przyjm serce me oziębłe,
a daj mi Serce Twe.
  


1. Gdy wyznaję nędzę swą,                     
Jak Ojciec słuchasz mnie.              
Gdy lęk śmierci mnie ogarnia                    
Ty umacniasz mnie.                                  
Panie mój, cóż Ci oddać mogę                  
Za bezmiar niezliczonych łask.                   
W każdy dzień sławić będę Cię,                 
Wielbić Cię, Alleluja!                               
2. Byłem słabym dzieckiem Twym,
Tyś mnie w ramiona wziął.
Gdy ubogi byłem, Panie,
Tyś wzbogacił mnie.
3. Błogosławię Imię Twe
I sławię dobroć Twą.
Wiem, że dojdę drogą Twoją
W święty Ojca dom.

 

Panie pragnienia ludzkich serc

Panie, pragnienia ludzkich sec                    
Ty zaspokoisz sam:                                  
Przyjdź, Chlebie Żywy, Zbawco nasz,                      
Pszeniczny Darze, przyjdź!                        
1) Jak pasterz woła owce swe
I znają Jego głos,
Tak wzywasz nas, rodzinę swą;
Za Tobą chcemy iść!
2) Z radością więc śpiewamy Ci                 
Ten dziękczynienia hymn.             
Godnymi czynisz dzisiaj nas                      
Niebieski dzielić Chleb.                            
3) Ty, Panie, dajesz siebie nam,
By naszym życiem być.
Jak braciom służyć, naucz,
Jak miłością, prawdą żyć.
  


1. Nim świt obudzi noc dotykiem ciepłych mgieł,
Nim dzień ożywi świat,
Panie, przyjdź wołam: przyjdź,
Uciesz mój wzrok spokojem jasnych barw
Nim mnie zachwyci kwiat, Ty przyjdź.
2. Choć chcę wciąż dalej iść, niewiele mogę sam.
Więc znów podnoszę głos.
Panie, przyjdź, wołam: przyjdź
I otrzyj mą oblaną lękiem twarz
Nim znów postawię krok, Ty przyjdź.
3. I tak poprowadź mnie przez piętra trudnych lat
Bądź w dzień radością dnia, w nocy snem.
Pomóż mi, o Panie mój,
Rysować życia kształt
Bym mógł wciąż naprzod iść, bym trwał.


1. Gdy się łączą ręce dwie w imię Boże,
Przed ołtarzem uroczystym w blasku świec.
Wtedy zwykła ludzka miłość jest potęgą,
Bo z miłością jego wieczną splata się.
2. Kiedy łączysz serca dwa w imię swoje,
I związujesz między nimi mocną nić,
Błogosławisz swoim dzieciom na wędrówkę,
Pokazujesz, co to znaczy umieć żyć.
3. Pójdą odtąd na radości i na smutki,
Zawsze razem, przy nim - ona, przy niej - on.
Twoja łaska szlak im będzie wyznaczała
I obroni od drapieżnych świata szpon.
4. Teraz idzcie uśmięchnieci w imię Boże,
Pamiętajcie dzień dzisiejszy, bo od dziś
Wasze ręce będzie trzymał sam Bóg Ojciec,
Jego słowo, Jego prawda, Jego myśl.


 

Pod  Twą obronę

Pod Twą obronę, Ojcze na niebie,
Grono Twych dzieci swój powierza los.
Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie,
I broń od zguby, gdy zagraża cios.
Czy toń spokojna, czy huczą fale,
Gdy Ty Twe dzieci w swej opiece masz.
Wznosimy modły, dziś ku Twej chwale,
Boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz!POJEDNANIE

1. Słyszysz, deszcz w rynnie łka, ktoś umiera sam. 
Gdzieś daleko stąd, słyszysz huk złych bomb 
W ogniu ludzkie łzy, podłość, rozpacz i dym.
Pojednanie, to ty, pojednanie, to ja,
Miłość Boga jest w nas
A, każdy człowiek, to brat.
2. Jak zrozumieć ten świat, który wokół nas?
Jakże pojąć to wciąż rosnące zło,
Rozgrzać zimnych serc chłód, podjąć walid trud?
  P


Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu.
1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie,racz wysłuchać, Panie prośby mej.
Nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie usłysz modły i błagania.
2.  Jeśli grzechów nie zapomnisz Panie, któż przed gniewem Twym ostoi się? Lecz ufamy, że przebaczysz winy, Byśmy kornie Ci służyli.
3. Całą ufność mą pokładam w Panu, dusza moja ufa Jego słowu,
Tęskniej czeka dusza moja Pana, niż jutrzenki nocne straże.
4. Tęskniej, niż jutrzenki nocne straże,niechaj Pana czeka Boży lud.
Bo u Pana znajdzie zmiłowanie, i obfite odkupienie.
 

1. Śpiewa ci obcy wiatr, zachwyca wielki świat
Lecz serce tęskni, bo gdzieś daleko stąd
Został rodzinny dom, tam jest najpiękniej.
Tam właśnie teraz rozkwitły kwiaty
Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki.
Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły
Ojczyste kwiaty w ich zapachu urodzie jest Polska.
2. Żeby tak jeszcze raz ujrzeć ojczysty las:
Pola i łąki, i do matczynych rąk
Przynieść z zielonych łąk ojczyste pąki.
3. Śpiewa ci obcy wiatr tułaczy los cię gna
Hen gdzieś po świecie.
Zabierz ze sobą w świat
Zabierz z rodzinnych stron mały bukiecik.
Weź z tą piosenką,
Bukiecik kwiatów: stokrotki...


1. Posyłam was, na pracę bez nagrody
Na ciężki, twardy i niewdzięczny trud.
Nie zrozumienie, drwiny i obmowy,
Posyłam was przydawać do mych trzód.
Tak, jak Ojciec mój, posłał Mnie,
Tak i ja was śle.
2. Posyłam was opatrzyć ciężkie rany,
Pomagać słabym ich ciężary nieść.
Pocieszać smutnych, wspomnieć zapomnianych,
Posyłam was, radosną głosić wieść .
3. Posyłam was na krańce tego świata,
Gdzie w samotności serce nieraz łka.
Opuścić każę ojca, matkę, brata,
Posyłam was na drogi mojej szlak.
4. Posyłam was do serc z zawiści twardych,
Do oczu ślepych, zaciśniętych rąk.
Gdzie trzeba serc gorących i ofiarnych,
Posyłam was na całej ziemi krąg.


1. Potrzebuje cię Chrystus by miłować
Potrzebuje cię Chrustus aby kochać. 2x
Nie pogardzaj człowiekiem
Chociaż inną skórę ma
Kochaj wszystkich jak braci
Pomóż im.
2. Zasmuconych, co płaczą masz miłować
Biednym ludziom w udręce miłość dać.
Tych co idą przy tobie masz miłować
I nieznanym, dalekim miłość dać.
3. Ludzi innych języków masz miłować
Tym, co myślą inaczej miłość dać,
Swych przyjaciół serdecznie masz miłować
I tym, co znać cię nie chcą, miłość dać.POWOłANIE

1. Szedłem kiedyś inną drogą               
Czas powoli mijał mi.                           
Lecz spotkałem na niej Kogoś,             
Kto zachwycił sobą mnie.                      
Pan powiedział ty pójdż za mną,                     
Przez zwyczajne szare dni,                              
Nie bój się, Ja będę z tobą                             
Niech nie będzie smutno ci.      
2. Powołałeś mnie jak Piotra,
Do codziennych, zwykłych spraw.
Prosta będzie każda droga,
Gdy nie będę na niej sam.
3. Chcę Ci wszystko pozostawić,
Twoim wiernym uczniem być.
Wszystkich kochać Twą miłością
Panie, proszę, dodaj sił.


1. Póki mego życia, Panu śpiewać chcę,
Grać memu Bogu, póki życia starczy mi
Niech miła Ci będzie, Panie, moja pieśń
Będę radował się w Panu Bogu mym.
Błogosław duszo moja Pana, Alleluja
Błogosław duszo moja Pana, Alleluja 2x
2. Jak rozliczne dzieła Panie Twoje są,
Jak pełna ziemia Twoich stworzeń Panie jest.
Gdy łakniemy Ty otwierasz Panie dłoń,
Ty karmisz chlebem, który wzmacnia duszę mą.
3. Jakżeś wielki, jak potężny Panie mój,
Jak wielki jak ogromny jest majestat Twój.
Niechaj chwała Twoja poprzez wieki trwa,
Niech poprzez wieki słynie dobroć Panie Twa.


PRECES

1. Gdzie jesteś Panie Boże, Ojcze mój
W skrytości serca szukam Twoich dróg.
O usłysz głos wołania duszy mej
Opowiedz mi miłością wielką swą.
      Bo kiedy idę w życiu sam, jest mi źle.
      Tylko Bóg znając minie o tym wie.
      Napełnij dziś od nowa Panie, głębią swą
      Bym z radością innym ludziom dawał ją.
2. Gdy jesteś przy mnie Panie Boże mój,
To czuję się tak lekko niby ptak.
Chcę odtąd dawać miłość swą
Po to, by brata kochał zawsze każdy brat.
      3. Jeśli nawet zadam ból który tak bardzo rani serce Twe.
      O nie odrzucaj nigdy Jezu mnie
      Lecz znów mnie weź, tak jak
      Ojciec w ramiona swe.


PROWADŹ MNIE

1. Prowadź mnie, prowadź mnie,
Niech Chrystusa Duch prowadzi mnie.
2. Oświeć mnie, oświeć mnie.
Niech Chrystusa blask oświeci mnie. (bis)
3. Oczyść mnie, oczyść mnie.
Niech Chrystusa Krew oczyści mnie. (bis)


Przez chrztu świętego

Przez chrztu świętego wielki dar,                 
O Chryste, z Twej hojności.                         
Twym dzieciom wiary dałeś skarb,  
-nadziei i miłości.                                    
Najświętszej Trójcy wieczną cześć,
Pragniemy z sere gorących nieść.
Strzec wiary ślubujemy,
W niej żyć, umierać chcemy.
Z wyznawców Twoich wiernych rzesz,
Swój Kościół tworzysz w świecie.
W Qjczyźnie naszej władasz też, -
Przez długie tysiąclecie.   


Przeogromna ziemio

1. Przeogromna ziemio wyszłaś z Bożych rąk,
Wykrzykuj radośnie śpiewaj Mu i graj.
Swietlisty księżycu niebo pełne gwiazd,
I ogromne słońce przed Panem swym tańcz.
O Najwyższy nasz,
Na dłonie wzniesione me spójrz,
Niech płynie chwała jak kadzideł dym.
2. Niech morze swym szumem Pana niebios czci,
Potoki niech mruczą jezior tafla lśni,
A szczytów majestat sięgający chmur,
Niech kornie przyklęknie psalmy nucąc Mu.
3. Sam długo błądziłem szukając Twych dróg,
Patrzyłem na piękno Twoich palców cud,
Aż wreszcie odkryłem żeś Ty stworzył nas,
Że ludzie to owce a Ty Pasterz nasz.1. Śpiewałem, o Boże, swą pieśń w ciemną noc,
Jej echo przebrzmiało, a ja myślę drżąc,
Czyś Ty mnie usłyszał, czy znasz imię me?
Przychodzę z daleka i wciąż szukam Cię,
Przychodzę z daleka i wciąż szukam Cię!
2. Wśród życia ciemności szukałem co dzień,
Promienia światłości, lecz wciąż bałem się,
Czyż Ty mnie usłyszał, czy znasz imię me.
Przychodzę z daleka i wciąż szukam Cię,
Przychodzę z daleka i wciąż szukam Cię!
3. Do dziś jeszcze idę przez miasta i wsie
I szukam tej drogi, gdzie Ty czekasz mnie,
Boś Ty mnie usłyszał, Ty znasz imię me,
Przychodzę z daleka i wciąż szukam Cię,
Przychodzę z daleka i wciąż szukam Cię!
  


1. Przygotuję Ci serce o Chryste                
Przygotuję Ci serce niewinne.                    
Takie jasne, radosne i czyste                     
Przygotuję Ci serce o Chryste.                   
2. Przygotuję Ci serce ofiarne
Precz odrzucę co kusi i wabi.
Przygotuję nadzieją i wiarą.
Przygotuję Ci serce ofiarą.
3. Przygotuję Ci serce miłością,                  
Taką wielką, co wszystko zwycięża            
Abyś wstąpił do niego z radością               
Przyozdobię Ci serce miłością.                   
      4. Przygotuję Ci serce dziecinne
Takie małe, tak biedne i słabe
A Ty wlejesz w nie siły swe dziwne
Kiedy wstąpisz w me serce niewinne.
5. Przygotuję Ci serce mój Boże
Ja, stworzenie niegodne i grzeszne
Tobie troski, radości me złożę,
Kiedy wstąpisz w me serce o Boże.


1. Przyjdźcie do mnie wszyscy                    2. Przyjdźcie do mnie wszyscy,
Głos przybytku woła.                                  O biedni grzesznicy,
We mnie źródło szczęścia,                         Ja dla was tu jestem,
Ja orzeźwię was!                                       By łańcuchy te,
I ocierać będę                                           Które ciążą na was,
Pot płynący z czoła,                                   Grzechu niewolnicy,
I ziemskiego znoju                                    Skruszyło na zawsze
Wam osłodzę czas.                                    Miłosierdzie Me!
               O, pójdźmy wszyscy z pokłonem,
               Ofiarę serc naszych nieść!
               Przed Jego padając tronem,
               Miłosna złożymy Mu cześć!
3. Przyjdźcie do mnie, wszystkie             4. Przyjdźcie do mnie wszyscy,
Zbłąkane owieczki,                                 Smutni, uciśnieni,
Jam jest Pasterz Dobry,                          Którym ziemskie szczęście
Tu w objęciu mym,                                 Już pochłonął grób.
W Sercu moim dla was                            Radość wam niebiańska
Jest miejsce ucieczki,                             Dusze rozpromieni,
Bezpiecznie i słodko                                Gdy przytulicie
Odpocznijcie w nim.                                Tu do moich stóp.Przykazanie nowe

Przykazanie nowe daję wam,
byście się wzajemnie miłowali.
1) Gdybym mówił językami ludzi i Aniołów,            
A miłości bym nie miał,                                         
Stalbym się jak miedź brzęcząca,                           
Albo cymbał brzmiący.                                         
2) Gdybym posiadał wszystką wiedzę                    
I wiarę taką iżbym góry przenosił,             
Lecz miłości bym nie miał                          
Byłbym niczym.                          
3) I gdybym rozdał ubogim całą swoją majętność,  
A ciało swe wystawił na spalenie,                   
Lecz rniłości bym nie maiał,                                     
Nic mi nie pomoże.         
4) Młość jest cierpliwa.
Miłość jest łaskawa.
Miłość nie zazdrości,
Nie szuka poklasku.
5) Miłość nie unosi się pychą,
Ale jest pokorna.
Miłość nie szuka swego,
Gniewem się nie unosi.
6) Miłość nie pamięta złego,
Nie cieszy się z niesprawiedliwości,
Lecz wspóweseli się z prawy.
Miłość wszystko znosi i przetrzyma.
  


1. Cóż my wiemy o sobie,                  
Gdy tak idziemy drogą,                                 
Zaśpieszeni i każdy w swoją stronę.      
A tam może wśród nocy                                 
Ktoś przyzywa pomocy,                                 
Czyjeś serce gdzieś w tłumie zagubione.           
Na pomoc, na ratunek człowiekowi,                  
Czy słyszysz, ktoś woła SOS.               
Na pomoc zgubionemu w samym sobie,
Na pomoc, na ratunek SOS.                
2. Tak niewiele potrzeba,
może tylko uśmiechu,
Może słowa jednego przyjaznego.
Więc się pośpiesz, nie zwlekaj,
Niech na próżno nie czeka,
Na daremno nie wzywa cię ktoś.
3. Tak Cię proszę, mój Boże,
Byś mi serce otworzył,
Tak szeroko, szeroko, aż bez granic.
Daj mi wolność i ciszę,
                  Żebym mógł Cię usłyszeć
I pośpieszyć na każde zawołanie.


1. Serca nasze pełne Boga, usta pełne Jego chwały,
Bóg sam Siebie dał na pokarm w Eucharystii cały.
Bóg jest naszej drogi celem,
Bóg jest naszym zmartwychwstaniem.
Naszym Przyjacielem drogim,
Naszym zaufaniem.
2. Połamany Chleb pokoju, Twym mieszkaniem, Panie, jestem,
Ty przygarniasz mnie do Siebie Swoim Boskim gestem.
3. Tajemnicą mnie przenikasz i okrywasz Swoim cieniem.
Z głębi nocy błysk nadziei, tli się Twym Imieniem.


Serce wielkie nam daj, zdolne objąć świat.
Panie, serce nam daj, mężne w walce ze złem.
1. Zwleczmy z siebie uczynki starych ludzi,
Zniszczmy wszystko, co budzi Boży gniew.
Wdziejmy biel nowych szat w Chrystusie Panu,
Nowy człowiek powstanie w każdym z nas.
2. Nowi ludzie w historię wpiszą miłość,
Wskażą drogi odnowy ludzkich serc,
Nowi ludzie przeżyją własne życie,
Tworząc wspólnym wysiłkiem nowy świat.
3. Nowi ludzie przyniosą ziemi pokój,
W znaku wiary jednocząc cały świat,
Nowi ludzie przyniosą ziemi wolność,
Prawda ludzi wyzwoli, niszcząc zło.1. Szedłem kiedyś inną drogą             
Czas powoli mijał mi.                         
Lecz spotkałem na niej kogoś              
Kto zachwycił sobą mnie.                    
Pan powiedział : Ty pójdź za Mną,
Przez zwyczajne szare dni.
Nie martw się, Ja będę z tobą
Niech nie będzie smutno ci.
2. Powołałeś mnie jak Piotra               
Od zwyczajnych ludzkich spraw.                        
Trudna będzie moja droga,                   
Lecz nie będę na niej sam.                  
3. Chcę Ci wszystko ofiarować
Wiernym Twoim uczniem być.
Wszystkich kochać Twą miłością
Panie - proszę - dodaj sił.

 

Skosztujcie i zobaczcie

Skosztujcie i zobaczcie jak słodki jest Pan.
1) Będę Panu w każdej porze             
Śpiewał pieśń wdzięczności,                  
Na mych ustach chwała Jego                 
Nieustannie gości.       Skosztujcie.        
2) W Panu cała chluba moja,
Cieszcie się, pokorni!
Wspólnie ze mną chwalcie Pana,
Sławmy Imię Jego!         
3) Kiedym tęsknie szukał Pana,            
Raczył mnie wysłuchać                                   
I od wszelkiej trwogi mojej                 
Raczył mnie uwolnić.  
4) Cieszcie się widokiem Jego,
On was nie zawiedzie;
Pan usłyszał głos biednego,
Wyrwał go z ucisków
5) Tych, co Pana się lękają                 
Anioł Pański broni,                             
By ich wyrwać z ręki wroga,               
Szańcem ich osłoni,    
6) Więc skosztujcie i zobaczcie,
Jaki Pan jest dobry!
Kto do Niego się ucieknie,
Ten błogosławiony!  


Szukajcie wpierw królestwa Bożego
I Jego sprawiedliwości,
A wszystko inne będzie wam przydane, Allelu - Alleluja!Święty Boże! Święty Mocny!
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami!
Od powietrza, głodu, ognia i wojny.
Wybaw nas Panie!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci.
Zachowaj nas Panie!
My grzeszni Ciebie, Boga prosimy,
Wysłuchaj nas Panie!1. Panie świtało miłości Twej świeci ,
Pośród wszelkiej ciemności świeci.
Oświeć nas Jezu światłości świata,
Wyzwól prawdę którą przynosisz,
Oświeć mnie, oświeć mnie.
Święć Jezu święć
Chwałą Ojca napełnij ziemię.
Płoń Duchu płoń,
W sercach ogień złóż.
Płyń rzeko płyń
Zalej łaską narody całe.
Ślij słowo Twe,
światłość niech stanie si~.
2. Widzę Twoją Królewską jasność
Która twarze nam rozjaśnia.
Potem prowadzi od chwały do chwały,
Życiem naszym o Tobie opowie,
Oświeć mnie oświeć mnie.
3. Panie wchodzq w Twą obecność,
Cień ustąpił pried Twoim blaskiem.
Dzięki krwi Twojej Żyję w światłości,
Badaj mnie wypal pochłoń ciemności,
Oświeć mnie oświeć mnie.


1. Święty, Święty, Święty, Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów.
Dziś wznosimy nasze ręce uwielbiającmiłość Twą  
Święty, Święty, Święty, Święty!
2. Dobry Ojcze, Dobry Ojcze,
Jak jest dobrze być Twym dzieckiem, Dobry Ojcze.
Dziśś wznosimy nasze ręce, uwielbiając miłość Twą
Dobry Ojcze, Dobry Ojcze.
3. Drogi Jezu, Drogi Jezu,
Swoją Krwią nas odkupiłeś, Drogi Jezu.
Dziś wznosimy nasze ręce uwielbiając miłość Twą,
Drogi Jezu, Drogi Jezu.
4. Duchu Święty, Duchu Święty,
Przyjdź, napełnij nas na nowo, Duchu Święty.
Dziś wznosimy nasze ręce, uwielbiając miłość Twą.
Duchu Święty, Duchu Święty.
5. - tak jak 1 zwrotka.


1. To przykazanie, Ja dziś daję wam,
Byście się miłowali, jak ja miłuję was 2x
A wtedy wszyscy poznają żeście Moi
Gdy miłość wzajemną mieć będziecie 2x
2. Wierzymy Panie, że nadejdzie czas,
Kiedy nastanie miłość wśród ludzi wszystkich ras.
I kiedy wszyscy uwierzą razem z nami,
A miłość wzajemna nas ocali.
3. Pokoju wtedy dasz nam Panie dar,
Który nam obiecałeś, obfity ze wszech miar.
A wtedy poznasz o Panie, żeśmy Twoi,
Bo miłość wzajemną, mieć będziemy.


TRZEBA MIŁOŚĆ BUDOWAĆ

1. Ktoś zbudował dom na piasku,
wymarzony, wspaniały dom,
ale przyszła burza, runął z wielkim
trzaskiem, zbudowany na piasku dom.
Ktoś zbudował dom na skale,
wymarzony, wspaniały dom -
przyszły chmury ciemne, uderzyły fale,
dom na skale ani drgnął.
Trzeba miłość budować na skale,
swoje szczęście oprzeć o głaz.
Gdy w godzinę złą wiatr powieje prosto w dom,
mój dom na skale będzie stać,
mocno stać, mc cno stać, zawsze stać.
2. Na to nasbudowanie, Boże,
Połóż wszechmocną dłoń,
Kto Ci ufa, Panie, mocny jest jak granit
i szczęśliwie zbuduje dom.
3. Nie wiem, co przyniesie życie,
za godzinę, za dzień, za rok,
Ale wiem to jedno, Bóg jest skałą wierną
nie odstąpisz od Niego na krok.


Ty jesteś Bogiem, uzdrowisz mnie , Ty jesteś mym lekarzem.
Niech Twoje Słowo uleczy rany me, Ty jesteś mym lekarzem.1. Ty wskazałeś drogę do miłości, Ty Panie,
Ty zmieniłeś świat Swym Zmartwychwstaniem,
Ty Panie Tylko Ty jeden wiesz,
Co w mym sercu dzieje się,
Tylko Ty, Panie, tylko Ty, tylko Ty, jeden wiesz,
Co w mym sercu dzieje się, tylko Ty, Panie, tylko Ty.
2. Ty oddałeś życie za nas wszystkich, Ty Panie,
I dlatego jesteś tak mi bliski, Ty Panie, Panie.
U Twych stóp cały świat, Ty wiesz, co czeka nas,
3. W moim sercu jesteś w dzień i w nocy, Ty Panie,
Choć mym oczom jesteś niewidoczny,
  ,


TYLE DOBREGO

1. Tyle dobrego zawdzięczam Tobie, Panie.
Wszystko, co mam, od Ciebie przecież jest.
I to, że jestem, że życie wciąż poznaję,
Dziś tymi słowy wyrazić wszystko chcę.
Za każdy dzień, za nocny mrok.
Za radość mą, szczęśliwy rok.
Nawet za chmurne, deszczowe dni,
Za wszystko Panie, dziękuję Ci.
2. Gdy mnie uczono, że jesteś Boże w niebie,
Gdy poznawałem, co dobre jest, co złe.
W dziecinnych słowach mówiłem "Kocham
Ciebie". I powtarzałem modlitwy słowa te.
3. Więc przyjm, o Boże, mych modłów dziękczynienie,
Bo jakże często wdzięczności w modłach brak.
Mądrością życia jest widzieć sens cierpienia,
Dlatego Boże śpiewamy Tobie tak:


Uśmiechnij się

Znowu widzę przygnębioną twarz,
Znowu widzę zasmucone oczy.
Zagubiony wśród codziennych spraw,
Z tysiącem problemów znowu walkę toczysz.
Uśmiechnij się, wszak Ojciec patrzy z nieba i wie,
Wie czego ci potrzeba, 1iecz chce, byś ty zaufał sercem Mu.
Już nie martw się, On z tobą jest na zawsze i kocha cię,
I winy ciprzebacza, nie lękaj się,
Cóż ci może się stać, gdy Boga za Ojca masz.
Czegoś chciałeś tak ze wszystkich sił
Tyle planów powiązałeś z tym.
Aż tu nagle mówisz - wielki pech,
Wszystko inaczej potoczyło się.
Tyle pragnień, tak byś wiele chciał,
Gonisz Szczęście, które wciąż ucieka.
Krzyż codzienny chciałbyś zrzucić sam,
Złościsz się, a Bóg na ciebie czeka.
  


 Uwielbiajcie Pana

Uwielbiajcie Pana, ludzkich serc bij ące dzwony:
Padnij na kolana, przed Nim ludu utrudzon~”.
On osuszy twoje łzy, On ratunkiem będzie ci.
U Jego stóp padnie wróg, bo On Bóg niezwyciężony.
Niepojęty w swej mądrości, Swięty, Swięty Bóg miłości.
Spiewaj Panu ziemio, chwalcie wszystkie świata strony
  


1. W drogę z nmi wyrusz Panie,                  
Nam nie wolno w miejscu stać.                   
Gdy zbłądzimy podaj rękę,                      
Gdy upadniemy - pomóż wstać.                 
                        I do serca Swego prowadź,
                        Prowadź nas.2x
2. Zabierz smutek, przywróć radość,
Osłabionym dodaj sił,
Byśmy innym nieść pomogli,
Ciężar krzyża przez ten świat.
3. Poprzez piachy, ostów kolce,                 
Z nami idź do niebios bram,                      
Po pustyniach wody Swojej,                      
Zabłąkanym zechciej dać.             
4. Gdy do Pana odejdziemy,
Niech nie płacze po nas nikt,
Bo my przecież z Nim być chcemy,
Jego łaską wiecznie żyć.
 


W krąg przez cały świat

W krąg, przez cały świat, Duch mocą swą wieje.
W krąg, przez cały świat, jak rzekł Jezus tak dzieje się.
W krąg, przez cały świat, zbliża się wielkie przebudzenie,
Boża moc unosi się, tak jak szum potężnych wód.
Czy w sercu twyn też, Duch mocą swą wieje.
Czy w sercu twyn też, jak rzekł Jezus tak dzieje się.
Czy w sercu twyn też, zbliża się wielkie przebudzenie,
Boża moc unosi się, tak jak szum potężnych wód.
O, niech w nas od dziś, Duch mocą swą wieje.
O, niech w nas od dziś, jak rzekł Jezus tak dzieje się.
O, niech w nas od dziś, zbliża się wielkie przebudzenie,
Boża moc unosi się, tak jak szum potężnych wód.


1. Warto dla jednej miłości żyć,                 
Choć szukać trzeba stale.              
Może dla kogoś szczęściem być,                
Dobro nieść w życie dalej.                        
Miłość jedyna jest,                                               
Miłość nie zna końca.                               
Miłość cierpliwa jest                                 
Zawsze ufająca.                                      
Wszystko potrafi znieść
Wszystko oddać umie,
Życiu nadaje treść
Każdego zrozumie.
2. Warto całego siebie dać,
Jak bukiet polnych kwiatów
I chociaż trudno potem trwać,
Uśmiech darować światu.
3. Warto w nieznane nawet iść,
Gdy drogę mgła zasnuwa,
Idąc przez radość i przez krzyż,
Wiedzieć, że Pan Bóg czuwa.
  P


Jak wysłowić wdzięczność mą za tysiące łask
Jak okazać miłość mą
Mój Boże, powiedz, wskaż mi,
Jak okazać miłość mą.
1. Za ciepło, słońce, światło gwiazd,
Ciemną noc i jasne dni,
Przyjm moich oczu wdzięczny blask,
Mój Boże dzięki Ci.
2. Za poszum lasu, kwiatów woń,
Zboża łan, co złotem lśni.
Ku Tobie Panie wznoszę dłoń,
Mój Boże dzięki Ci.
3. Za błękit nieba, ptaków śpiew,
Morza ton i szelest trzcin,
Za uśmiech szczęścia, wiosny wiew,
Mój Boże dzięki Ci.


1. Wy jesteście na ziemi światłem Mym,
Aby ludzie widzieli dobre czyny w was
I chwalili Ojca, który w niebie jest.
2. My jesteśmy na ziemi światłem Twym,                  Aby ludzie...
3. Matko, pomóż na ziemi światłem być,                   Aby ludzie...                  Wyznaję Ci Chryste, że wierzę, kocham Cię.
                  Zbawco mój, jesteś wśród nas,
                  Jeden z nas - Człowiek i Bóg!
1. Tyś jest Bogiem mego szczęścia        
Tyś uśmiechem mej młodości                
W Tobie ginie wszelki smutek              
Tobie śpiewam psalm radości.              
2. W każdej chwili mego życia
Czuję bliskość Twojej dłoni
Ty masz przecież ludzkie serce
Ty rozumiesz co mnie boli.
3. Widzę Ciebie w oczach matki,                     
Tyś jest dłonią przyjaciela                   
I radosnym śmiechem dziecka,             
Smutkiem starca, gdy umiera.              
4. Kiedy gwarem dzień się budzi,
Tyś zachętą i sumieniem.
Kiedy cieniem noc zachodzi
Tyś jest moim odpocznieniem.


1. Wszystkie moje troski i kłopoty,
W Twe ręce oddam, Panie mój.
Bardzo cieszę się, że właśnie nas wybrałeś,
Byśmy idąc nieśli Imię Twe.
2. Zawsze chciałem zostać apostołem,
Było to pragnieniem w życiu mym.
Gdy odejdziesz, to napiszemy Ewangelię,
Aby Imię Twe znał cały świat.
3. Każdy człowiek pragnie być szczęśliwym.
Bóg obiecał wieczne szczęście dać.
Chcę, byś pomógł ludzi doprowadzić tam,
Gdzie jest wieczne szczęście i On sam.
4. Spróbuj także ty kochać człowieka
Chciej odnaleźć dobroć, miłość w nim.
Nie skazuj go na to, aby przepadł gdzieś,
Skąd nie będzie mógł już wrócić tu.


Wszystkie nasze

Wszystkie nasze dzienne sprawy,               
Przyjm liośnie, Boże prawy:                      
A gdy będziem zasypiali,                         
Niech Cię nawet sen nasz chwali!   
Twoje oczy obrócone,
Dzień i noc patrzą w tą stronę,
Gdzie niedołężność człowieka,
Twojego ratunku czeka.
Odwracaj nocne przygody,
Od wszelakiej broń nas szkody,
Miej nas zawsze w Swojej pieczy,
Stróżu i sędzio człowieczy.Znak pokoju

1. Ten szczególny dzień się Widzi,
Niosąc ciepło w każdą sień,
To dobroci dzień dla ludzi,
Tylko jeden w całym roku taki dzień.
Zmierzchem błyśnie nam promienna,
Gasząc w sercach naszych złość,
I nadejdzie noc pojednań,
Tylko jedna w całym roku taka noc.
Choć tyle żalu w nas,
I gniew uśpiony trwa,
Przekażcie sobie znak po/co ju,
Przekażcie sobie znak.
2. Potem przyjdą dni powszednie,
Braknie nagle ciepłych słów,
Najjaśniejsza gwiazda zblednie,
I niepokój jak co roku wróci znów.
3. Niejeden swit powróci zwątpień mgłą,
Brzemieniem spraw i trosk,
Powroci twarzy mars na powitanie dnia,
Znów milcz~nie serc regułą bqdzie nam.1. Z rąk kapłańskich przyjmij, Panie,           
Tę ofiarę chleba, wina,                              
Co się wkrótce dla nas stanie                     
Krwią i Ciałem Twego Syna.                     
2. Niech przestępstwa nasze zmywa
I uśmierza gniew Twój, Panie,
Niech nas z niebem pojednywa
I uzyska przebłaganie.
3. Witaj, Chrystusowe Ciało,                      
Z Panny świętej narodzone,                        
Coś na krzyżu życie dało,               
Chociaż z Bostwem połączone.                  
4. Witaj, Krwi Bożego Syna,
Na zbawienie dusz przelana,
Któraś z boku wytrysnęła,
Najświętszego mego Pana.
5. Choć niegodni i duchowo                      
Przyjąć Cię do serca, Panie,                        
Ale rzeknij tylko słowo,                            
A wnet godnym człek się stanie.                 
6. Niech Twe Ciało i Krew święta
Na straż każdej duszy stanie.
Niech ją strzeżę moc przyjęta
Na wieczyste królowanie.


1. Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny,        
Tęskny się w niebo unosi dźwięk:   
O Boskie Serce, skarbie jedyny,                
Wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk!       
Nie chciej odrzucać modlitwy tej,   
Bo Twej litości błagamy w niej!                  
                        Serce Jezusa, ucieczko nasza,
                        Zlituj się, zlituj nad ludem Swym!
2. Ku Tobie oczy zalane łzami
Z wielką ufnością zwrócone są;
Ty się zlitujesz pewnie nad nami,
Bo Ty nie gardzisz pokuty łzą.
Ku Tobie ślemy błagalny głoś:
Ach, odwróć od nas karania cios!
3. To prawda, Panie, żeśmy zgrzeszyli,       
Żeśmy Ci wiele zadali ran,                       
Żeśmy na litość nie zasłużyli,                     
Aleś Ty dobry Ojciec i Pan!                       
Tyś za nas wylał Najdroższą Krew
Zalej Nią, zalej, słuszny Swój gniew!          
4. W Tobie, o Serce Króla naszego,
Świeci nam słodkich nadziei blask,
Ty nie odrzucisz ludu Swojego,
Tyś niezgłębioną przepaścią łask,
A naszą nędzę tak dobrze znasz;
My bardzo biedni, o Panie nasz!


ZATRZYMAJ SIĘ

1. Szumią łany zboża, gra wiatr na jeziorze,
Śpiewa ptak radośnie Bogu, co go stworzył.
Zatrzymaj się na chwilę, odetchnij pięknem świata.
Zatrzymaj się na chwilę, zauważ swego brata.
Zatrzymaj nie na chwilę, nad tym, co w sercu kryjesz.
Zatrzymaj się na chwilę,I pomyśl, po co żyjesz!
2. Pędzi całe miasto, zgrzytają tramwaje,
Wszystko chcesz uchwycić, a pustka zostaje.
3. Nikt dzisiaj nie ma czasu, Każdy goni szczęście,
Na później zostawia to, co najważniejsze.
4. Jedną małą chwilę, zawsze znaleźć możesz,
Odejść  z  gwaru życia, Spojrzeć w Serce Boże.Złącz, Panie, miłujacych Cie,
Złącz w jedną drogę wiele dróg,
Wszak jedna miłość wiedzie nas,
A Bogiem wszystkich jeden Bóg.
Ze wszystkich stron świata dąży lud,
By ujrzeć Ojca twarzą w twarz,
Na górny Syjon w jego dom,
Wszak mieszkań wiele dla nas masz.
Bogu Zwycięzcy wieczny hołd!
Niech Panu wielka chwała brzmi!
Bo w naszych sercach Święty Duch
Wieczyste Sanctus śpiewa Ci.1. Zobaczcie, jak jest dobrze, przebywać razem z braćmi.(x2)
Jak jest dobrze, przebywać razem z braćmi.(x2)
2. Jest to jak olej, co spływa, na brodę Aarona, jak olej...
3. Jest to jak rosa Hermonu, na górach Syjonu, jak rosa...
4. Tam Jahwe nam zapewnił, swoje błogosławieństwo - nam zapewnił...
5. Tam Jahwe nam darował, życie aż na wieki, nam darował...
6. Zobaczcie jak jest dobrze, przebywać razem z braćmi - jak jest...
,


Zostań wśród nas

Panie, pozostań, gdy serce się trwoży,
zostań wśród nas i daj nam swój pokój.
Zostań wśród nas, świat szuka Cię
spragniony jest prawdy Twych słów.
Zostań wśród nas, podaj nam dłoń,
Gdy samotni idziemy przez świat.
Panie, pozostań, jak brat pośród braci,
zostań wśród nas i naucz nas kochać.                        Zostań...
Panie, pozostań i weź moje ręce, zapał i trud
Chcę świat z Tobą zbawiać.                                      Zostań...
Panie, pozostań i weź moje serce,
zamieszkaj w nim, zaniosę Cię braciom.                   Zostań...


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz